Algemene voorwaarden


Voorinschrijving
Besluit je om (na bijvoorbeeld de proefles) deel te nemen aan de cursus dan wordt er een aanbetaling van 35 euro gedaan.
Deze aanbetaling is niet terug te vorderen.


Cursusgeld naar evenredigheid

Bij deelname aan de cursus vanaf 3 weken na de startdatum betaal je cursusgeld naar evenredigheid.


Opzegging cursussen

Je kunt tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus opzeggen. Er wordt dan geen factuur meer gestuurd over het restbedrag.
Dat kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar cursus.mediteren@gmail.com.  De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.

Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte.


Restitutie (geld terug)

Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer kunt deelnemen aan een cursus dan kun je restitutie aanvragen. Er wordt dan individueel bekeken of je recht hebt op restitutie van het resterende cursusgeld.


Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

M-Insight behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.


Ziekte of overmacht bij docent

Bij ziekte of overmacht waardoor de docent geen cursus kan geven wordt er gezocht naar een vervanger. Is dit niet mogelijk dan houdt het bedrijf M-Insight het recht om 2x per cursusjaar kosteloos de les te kunnen annuleren. Is de docent vaker dan 2x per cursusjaar ziek geweest dan komt er restitutie voor de cursist over de resterende weken.